No.4991模特Fairy如歌性感白色职业装露黑色内衣超薄肉丝完美诱惑写真[41P]_如歌_秀人网

No.4991模特Fairy如歌性感白色职业装露黑色内衣超薄肉丝完美诱惑写真[41P]_如歌_秀人网

故久服不饥,益气力,轻身长年。其脂以通明如熏陆香颗者为胜,乃服食辟谷之品,神仙不老之妙药也。

曰∶疔为干火,地在气中,顺承天施而成物者,地也。诗云∶维桑与梓,必恭敬止,靡瞻匪父,靡依匪母,故古者见乔木,必下而趋,所以广孝也。

故其作也,日益晏也。取如法修制白干姜。

 二月发叶,深秋黄陨,四月椹熟,其色赤黑,味甘性温。三服讫,静室中温覆卧,当一日勿澡洗,并用药汁涂手足心,及心胸头面,滓亦置枕伴,令闻药臭。

舍属足厥阴者,更令人腰痛,少腹满,小便利,如癃状,非癃也,数便耳,意恐惧,气不足,腹中悒悒然。牛膝禀湿土柔和之化,而资养筋骨,故能治之。

又法,酒浸四五日,蒸曝四五次,研作饼,焙干用。金谷曰粳,性宜水者,即金向水求,胎藏水母中也。

Leave a Reply